زمـين شناسی و معدن ايران در سال 1404

آموزشی - خبری - منتقدی و . . .

موزه زمین شناسی

با حضور استاندارخراسان‌رضوى, عملیات اجرایى پروژه پارکموزه علوم‌زمین آغاز شد به گزارشروابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنىکشور،عملیات اجرایى پروژهپارک موزهعلوم‌زمیندر ضلع شمالى سایت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
دی 87
7 پست