آموزش زمین مرجع کردن نقشه

 

برای شروع هر کار GIS  ابتدا باید نقشه منطقه را زمین مرجع(Geo Code)یا تصحیح هندسی کنیم؛ به این صورت که باید برای ان نقشه سیستم تصویر مربوطه را تعریف کنیم. اعدا طول و عرض جغرافیایی را تعریف کنیم و همچنین نوع Datum منطقه را تعریف کرد, در غیر این صورت در اجرای عملیات Overlay همه لایه ها دقیقا بر روی هم مچ نخواهند شد و عملیات ما دچار ننقص حواهد شد.

اما برای تصحیح هندسی نیاز به نرم افزار ERmapper  داریم و برای اجرای این برنامه باید مراحل زیر را انجام داد .

1.       ایتدا بر روی آیکن نرم افزار دابل کلیک کنید . 2. در پنجره باز شده گزینه run را انتخاب کنید . 3. دکمه next را کلیک کنید . 4. بعد از حدود 1 الی 2 دقیقه نرم افزار اجرا می شود ویک پنجره کوچک باز می شود که نیاز است گزینه ok را کلیک کنید تا به طور کلی نرم افزار اجرا شود . برای انتخاب نقشه بر روی منوی File رفته و گزینه Open را می زنیم تا نقشه باز شود . و بعد باید عین نقشه را با فرمت ers ذخیره کرد چون نرم افزار این فرمت را برای اجرای عملیات قبول می کند . ( \ ers  Saveas \ File ) و برای عمل تصحیح هندی آیکن Other and Geo Coding wieard را انتخاب می کنیم تا پنجره Geocoding که شامل 5 سربرگ است ظاهر شود ابتدا در مرحله اول (start) در قسمت input File بر روی پوشه کلیک کنید تا پنجره ای باز شود و بعد نقشه ای که با فرمت ers ذخیره کردید را انتخاب می کنیم ( دقت شود که درایوها E,D,C,F . در منوی Volome قرار دارد ) بعد از اینکه فایل مورد نظر را انتخاب کردیم در قسمت Geo Coding type گزینه Polynominal را کلیک کرده می کنیم بعد از این قسمت وارد سربرگ شماره 2 Polynominal Setup  را انتخاب کرده و گزینه linear را فعال می کنیم . ( علت اینکه این گزینه را فعال می کنیم این است که اطلاعات ما فقط در چهار گوش نقشه قرار دارد = طول و عرض ) بعد از این مرحله سربرگ شماره 3 ( Gcp setup ) را کلیک می کنیم در این صفحه باید در قسمت پایین روی گزینه Change کلیک کنیم تایک پنجره سه گزینه ای باز شود در قسمت Datum بر روی پوشه کلیک می کنیم و در پنجره باز شده Datumchooser باید گزینه Ed50 که معروف سیستم مرکاتور است را انتخاب می کنیم. ( دقت شود که درایو های C,D,Eو...در منوی Volumes قرار دارد.) بعد از اینکه فایل مورد نظر انتخاب کردیم در قسمت Geocoding type گزینه Polynominal  را کلیک می کنیم بعد از این قسمت وارد سربرگ شماره دو Setup  Polynominal را انتخاب کرده و گزینه     Linear   را فعال می کنیم ( علت اینکه این گزینه را فعال می کنیم این است که اطلاعات ما فقط در چهار گوش نقشه قرار دارد= طول و عرض جغرافیایی) بعد از این مرحله سربرگ شماره 3 )Gcp setup( را کلیک می کنیم. در این صفحه باید در قسمت پائین روی گزینه Change کلیک کنیم تا پنجره سه گزینه ی باز شود, در قسمت Datum بر روی پوشه کلیک می کنیم و در پنجره باز شده Datumchooser   باید گزینه ED50   که معرف سیستم تصویر مرکاتور است را انتخاب می کنیم و در قسمت Projection باید عبارت utm و در مقابل آن یک عدد را انتخاب کرد که انتخاب این عدد وابسته به طول جغرافیایی نقشه  ما دارد و به ترتیب زیر است به این طریق است که اگر طول جغرافیایی بین 42 تا 48 باشد عدد مقابل 38utm است و اگر 48 تا 54 باشد عدد مقابل 39utm  است و به همین ترتیب 6 درجه 6 درجه به اندازه عدد 1 شماره افزوده می شود.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید